Tyfon

Allmän information om renhållning med ljud

Renhållning med ljud bygger i princip på att man med ett högt ljudtryck får beläggningar i pannor och filter att lossna från en yta. När beläggningen lossnat kan den vidaretransporteras av gasströmmen och/eller gravitationskraften. Renhållning med ljud kan användas inom en mängd olika områden. Industriljudsändare har installerats i t ex kraft- och värmeverk, livsmedels- och kemiska industrier, på fartyg etc. Kastrup & Genberg AB är distributör för Kockum Sonics AB och marknadsför följande typer av Kockum Sonics ljudsändare:

Sonoforce (Tyfon) industriljudsändare med hörbart ljud (175-360 Hz) som drivs med antingen tryckluft eller ånga.

Insonex industriljudsändare med infraljud, d v s icke hörbart ljud, med frekvenser under 20 Hz. Infraljudets långa våglängd gör det möjligt att fylla en mycket stor volym med ljud. Insonex industriljudsändare drivs med tryckluft.

 
Exempel på tillämpning  

 
 
Sonoforce - renhållning med hörbart ljud
Hur ofta en ljudsändare ska aktiveras beror på en mängd faktorer som bränsle, typ av anläggning, belastning m m. En aktiveringstid på fem till trettio sekunder var tredje till trettionde minut är normalt för alla typer av Sonoforceutrustningar. Ett optimalt aktiveringsprogram får man erfarenhetsmässigt pröva sig fram till.
 
 

Några fördelar med Sonoforce:

 • Lätt att installera
 • Mycket låga driftskostnader
 • Kort återbetalningstid
 • Helautomatisk drift
 • Endast en rörlig del = hög driftsäkerhet
 • Kontinuerlig renhållning = hög verkningsgrad i pannan
 
Nedan visas 3 st. exempel på den positiva
effekten av att man installerar Sonoforce.

Economiser: Värmeverk i Tallin. Bränsle: mazute (typ av tjockolja).
 
Economisersektion:
Efter en månads drift utan Sonoforce.
Economisersektion:
Efter en månads drift med Sonoforce.
Elektrofilter vid sintringsanläggning i Pohang, Sydkorea.
Efter sex veckors produktion utan Sonoforce. Emmision från filtret: 29,4 mg/Nm3
Efter sex veckors produktion med Sonoforce. Emmision från filtret: 13,5 mg/Nm3
Katalysator, SCR på kraftverk. Bränsle: kol.
Efter sex månaders drift utan Sonoforce
Efter sex månaders drift med Sonoforce
 

 

Sonoforce BH 250
Drivs med tryckluft. För användning i temperaturer lägre än 300º C och icke frätande områden i pannor, cyklonfilter, elektrofilter m m.
Hus och horn är tillverkade i gjutjärn.

 

 

Sonoforce IKT 150/250 M
Drivs med tryckluft. För användning i högre temperaturer i t ex pannor, värmeväxlare, economisers, luftförvärmare, elektrofilter m m. Maxtemperaturer, Horn: 1000º C Membranhus: 400º C.
Hus och horn är tillverkade i rostfritt stål.

 

Sonoforce IKT 230/220
Drivs med tryckluft. Flänsen är avskild från membranhuset och därför tål IKT 230/220 ännu högre temperaturer än IKT 150/250 M. IKT 230/220 kan användas i t ex pannor, economisers, luftförvärmare, värmeväxlare, elektrofilter m m.
Frekvens: 220 Hz
Maxtemperaturer: Horn: 1000º C Membranhus: 500º C
Hus och horn är tillverkade i rostfritt stål.

 

Sonoforce IKT 230/170
Drivs med tryckluft. Fästflänsen är avskild från membranhuset och liksom IKT 230/220 tål IKT 230/170 högre temperaturer än IKT 150/250 M. Detta är den starkaste ljudsändaren i IKT-serien med ett avgivet ljudtryck av 150-153 dB. Det delade hornet kan monteras i små öppningar.

Frekvens: 170 Hz.
Maxtemperaturer: Horn: 1000 ° C. Membranhus: 500 °C.
Hus och horn är tillverkade i rostfritt stål.


Kontakta oss
för mer information om industriljudsändare.
Reservdelar kan beställas från oss, se Felsökning & service.
 

Insonex - renhållning med icke hörbart ljud
Drivs med tryckluft.
En Insonexanläggning består av en kontrollenhet och en eller flera infraljudsändare. Infraljudsändarna består av ett resonansrör, en ventilenhet och, som option, en manometer för att kontrollera effekten. Resonansröret (längd ca 5m) finns i galvaniserat eller rostfritt stål. Alla Insonex infraljudsändare har justerbar frekvens för att undvika eventuella egenfrekvenser hos rören inuti pannan. Ju större diameter på resonansröret, desto högre ljudtryck och desto mer energi innehåller ljudvågorna.

Några fördelar med Insonex:
 • Alltid rena värmeytor
 • Kort återbetalningstid
 • Högre panneffekt
 • Ingen förslitning av rörytor
 • Låg driftskostnad
 • Justerbar frekvens
 • Lätt att installera
En kontrollenhet MKIII används för att kontrollera upp till åtta INSONEX-enheter.


Insonex 115G/115S och 200G/S

Resonanstubens diameter 115G/S: 114,3 mm
Resonanstubens diameter 200G/S: 205 mm
Resonanstuben finns i galvaniserat och i rostfritt stål. Maxtemperaturer:
Slutstycke: 800º C
Ventilenhet: 60º C

Insonex 400G
Resonanstubens diameter:
406 mm
Resonanstuben är tillverkad i rostfritt stål.
Maxtemperaturer:
Slutstycke: 800º C
Ventilenhet: 60º C

 

 

Felsökning & Service
Kontakta oss för
mer information
om industriljudsändare.
Åter till produktsidan!