Syremätare

Syremätare OC 2010 LSU

Syremätningssystemet Scan Tronic OC2010 LSU är ett exakt och mycket tillförlitligt instrument för kontinuerlig mätning av syrehalten i rökgaser. En komplett utrustning består av mätförstärkaren OC 2010 LSU, LSU kabel, sond OS 2014 samt ett gasledningsrör. En utgående strömsignal, 4(0) – 20 mA kan användas för styrning av pannan. Två inbyggda alarmpunkter kan användas för övervakning. OC 2010 LSU är en vidareutveckling av typ OC 2010 som har tillverkats i många år och levererats i ett stort antal.
 

Exempel på applikationer:
Kontinuerlig, direkt mätning och reglering av syreöverskottet (luftöverskottet) efter en förbränning i en panna. Övervakning av diverse processer där man vill kontrollera halten av syrgas.
 

Några fördelar med OC 2010 LSU:
Lätt att installera och sköta.
Snabb reaktion (T90 ca 4 sekunder).
Enkel och exakt inställning av alarmen.
Mätsond med lång livslängd.
Lätt att kalibrera.
Attraktiv design i eloxiderad aluminium.

Tekniska data:
Nätanslutning: 230 N AC, 50/60 Hz.
Dimensioner: H x B x D: 244 x 157 x 65 mm.
Mätområde: 1,0 – 20,9 % O2 volymprocent.
Max. rökgastemperatur: 900 °C.
Omgivningstemperatur: 0 °C – 60 °C.
Utsignaler: 4(0) – 20 mA strömsignal galvaniskt isolerad upp till 300 VDC.
Alarm: 2 individuellt justerbara alarmpunkter mellan 1,0 och 20,9 %

 

Installation med gasledningsrör typ standard.

 

Installation med gasledningsrör med uttag för renblåsning.

 

Gasledningsrör med uttag för renblåsning med tryckluft.

I situationer med mycket flygaska i rökgaserna kan detta gasledningsrör förhindra att sonden blir igensatt. Ett finmaskigt filter är monterat i kammaren för att förhindra igensättning. Filtret kan lätt bytas.

Installation i mycket små rökgaskanaler.

I mycket små rökgaskanaler finns det inte plats för ett gasledningsrör. Man kan, beroende på dimension, eventuellt korta av ett gasledningsrör alternativt använda en Fästbricka för sond, se nedanstående bilder.

För kalibrering av syremätaren finns en speciell kalibreringsväska som innehåller allt som behövs, se information på produktsidan.


Felsökning & Service

Åter till produktsidan!