Syremätare

Syremätare

Zirkoniumdioxidsonden OS 2000, gasledningsröret och mätförstärkaren OC 2010 utgör tillsammans ett exakt och robust instrument för kontinuerlig mätning av syrehalten i gaser.

Exempel på applikationer:
Direkt mätning av syreöverskottet (luftöverskottet) efter en förbränning.
Mätning av syrehalten i skyddsgas i samband med gasförpackning av livsmedel etc.
Kontrollanordningar för att säkerställa minimal förbrukning av gas.

Några fördelar med OC 2010:
Lätt att installera och sköta.
Snabb reaktion (T90 mindre än 5 sek).
Enkel och exakt inställning av alarmen.
Alarm vid sondsvikt.
Galvaniskt isolerad utgång.
Specialutvecklad mätsond (zirkoniumdioxid) med lång livslängd.
Enkel att kalibrera.
Attraktiv design i eloxiderad aluminium.
T.Ü.V.-testad.

Tekniska data:

Nätanslutning: 230 V AC 50/60 Hz
Dimensioner: H x B x D: 244 x 157 x 65 mm
Mätområde: 0,5 - 20,9 % O2 volymprocent
Utsignaler: 4(0) - 20 mA strömsignal galvaniskt isolerad upp till 300 VDC och 2 brytande kontakter
Alarm: 2 individuellt justerbara alarmpunkter mellan
0,5 - 20,9 %


Felsökning & Service

Åter till produktsidan!