Kolmonoxidmätare

Kolmonoxidmätare

Galliumoxidsonden (Ga2O3) utgör tillsammans med ett gasledningsrör och elektronikenheten CO 2000 ett exakt mätinstrument för kontinuerlig mätning av kolmonooxidhalten i till exempel rökgaser. Tillsammans med en O2-mätare (t.ex. OC 2010) är det möjligt att styra en förbränningsprocess vid
högsta möjliga verkningsgrad.


Några fördelar med CO 2000:
Lätt att installera och sköta.
Inget behov av "på plats" kalibrering - sensorn levereras med en uppdaterad kalibrering
Snabb reaktion (T90 mindre än 8 sekunder).
Unik och enkel konfiguration och kalibrering med CO2000ViewSet programmet på en PC.
Ingen pump eller andra rörliga delar.
Enskilda sensorer individuellt kalibrerade med alla data lagrade i en EE-prom i sonden.
Specialutvecklad mätsond (galliumoxid) med lång livslängd.
Attraktiv design i anodiserad aluminium.

Tekniska data:
Nätanslutning: 24 V DC/AC 50/60 Hz 12 VA
Dimensioner:
elektronikenhet
sensor (sond)
H x B x D 284 x 157 x 65 mm
Ø 10 mm, längd 250 mm
Mätområde: 0 - 9.999 ppm CO volym
Noggrannhet (totalt): < ± 50 ppm
< ± 20 % @ < 250 ppm
@ > 250 ppm
Gastemperatur: 20 - 300 ºC

Åter till produktsidan!