Logo of Kastrup & Genberg AB

ODPM

ODPM 2000 - en kombinerad stoftmätare och rökdetektor

Beskrivning

Den kombinerade stoftmätaren och rökdetektorn ODPM 2000 mäter stoft-, dim- och rök-koncentrationer och uppfyller de flesta länders myndighetskrav.

Stoftmätaren ODPM 2000 mäter och visar den för ögonblicket gällande koncentrationen i mg/m3 på en digital display. På samma display visar rökdetektorn ODPM 2000 den för ögonblicket gällande koncentrationen som ett tal mellan 0 och 100 % eller som en optisk täthet mellan 0 och 999.

Mätprincip

En stråle synligt ljus sänds genom luften i mätkanalen och sedan mäts hur mycket av detta ljus som försvinner vid passagen i den förorenade luften. Det ljus som saknas visas som ett röktal mellan 0 och 100 %, en optisk täthet mellan 0 och 999 eller omräknas, när flödet är konstant, till en direkt visning i mg/m3 luft av en mikroprocessor. Ljuset bestäms före och efter passage av mediet och är således kompenserat för främmande ljus. Detta ger en stabil mätning oavhängigt av yttre störningar.

Fördelar:

Inga rörliga delar
Självjusterande
Minimalt underhåll
Robusta och hermetiskt tillslutna sändar- och mottagarenheter
Attraktiv och kompakt design
Både analog-, kommunikations- och alarmutgång
Lågt pris