Logo of Kastrup & Genberg AB

Produkter

Här kan du se och läsa om våra produkter

Sotningsmaskiner för rökrörspannor

Stick in Ferretmaskinen i tuben och maskinen drar sig fram och tillbaka själv - enklare kan det inte bli!
Läs vidare ...

Sotningsmaskin

Wibrox®

Till Ferretmaskinen har vi utvecklat en serie borstar, Wibrox®, som finns i olika hårdheter för praktiskt taget alla förekommande tubdimensioner.
Läs vidare ...

Wibrox

Renhållning med ljud

Öka verkningsgraden och spar energi genom kontinuerlig renhållning av värmeytor.
Läs vidare ...

Industriljudsändare

Sotningsfräs för tubpannor

Sotningsfräsen Rifcuttern är ett mycket effektivt verktyg för borttagning av beläggningar i tuber. Även mycket hårda beläggningar kan fräsas bort vilket avsevärt höjer pannans verkningsgrad och minskar bränsleförbrukningen.
Läs vidare ... 

Sotarfrasen

O2-reglering av pannor

Optimal förbränning och mindre miljöpåverkan genom mätning av syrehalten i rökgaser.
Läs vidare ...

OC 2016

ODPM 2000 - en kombinerad stoftmätare och rökdetektor.

Den kombinerade stoftmätaren och rökdetektorn ODPM 2000 mäter stoft-, dim-, och rökkoncentrationer och uppfyller de flesta länders myndighetskrav.
Läs vidare ...

ODPM 2000

Renblåsning med tryckluft

Rensa en tub på 3 sekunder med en luftstötlans! Kontinuerlig renblåsning med tryckluft.
Läs vidare ...

b3_18