Logo of Kastrup & Genberg AB

Sotningsfräsen

Sotningsfräs för tubpannor.

Sotningsfräsen Rifcuttern är ett mycket effektivt verktyg för borttagning av beläggningar i tuber. Även mycket hårda beläggningar kan fräsas bort vilket avsevärt höjer pannans verkningsgrad och minskar bränsleförbrukningen.

Panna, 30 kW, före sotning.
Samma panna efter sotning med RIF-cuttern.

Sotningsfräsen kopplas till en vanlig elektrisk borrmaskin och någon tryckluft behövs inte.
Fräsen har 4 st. skärbrickor av stål som är kanthärdade. Skärbrickorna är upphängda i svängarmar som kastas ut mot tubväggen av centrifugalkraften. Ju högre varvtal man kör med desto större skärkraft (centrifugalkraften ökar ju med kvadraten på varvtalet – dubblar man rotationshastigheten ökar skärkraften 4 ggr!).
Skärbrickornas diametrar är framräknade och utprovade för att man skall få bästa resultat. Fräsarna går att använda i tuber med innerdiameter från 32 mm och upp till 100 mm.

För bästa effektivitet finns 4 st. storlekar på fräshuvudet:

Typ 32-90: passar bäst i tuber med innerdiameter 32-36 mm, men går att använda ända upp till 90 mm innerdiameter.

Typ 36-100: passar bäst i tuber med innerdiameter 36-45 mm, men går att använda ända upp till 100 mm innerdiameter.

Typ 45-90: passar bäst i tuber med innerdiameter 45-55 mm, men går att använda ända upp till 90 mm innerdiameter.

Typ 55-100: bästa fräs för tuber med innerdiameter 55-100 mm.
Har man endast en innerdiameter väljer man fräs enligt ovan. Har man flera diametrar kan man välja en fräs som passar till flera diametrar.

En standardutrustning för tuber med maximal längd 900 mm visas på bilden nedan.

Utrustningen består av: fräshuvud, centreringsbricka, drivaxel, stoppbricka. Om tublängden är längre än 900 mm men mindre än 2 meter tillkommer en förlängningsstång 1025 mm samt en centreringsbricka. Obs! det går även att använda sotningsfräsen i längre tuber än 2 meter.

Skicka ett e-postmeddelande till info@kastrup-genberg.se eller ring oss på 08 554 24080 för prisuppgift på en standardutrustning.

Standardutrustningar för tublängd upp till 900 mm bestående av fräshuvud, centreringsbricka, drivaxel och stoppbricka:

Typ 32-90: beställningsnummer 10215.
Typ 36-100: beställningsnummer 10219.
Typ 45-90:
beställningsnummer 10220
Typ 55-100:
beställningsnummer 10221.

Förlängningsstång 1025 mm: beställningsnummer 10208.

Obs! uppgiv alltid tubernas innerdiameter för att vi skall kunna välja rätt centreringsbricka.
 
Böjlig axel
Om man inte har tillräckligt utrymme ovanför pannan, t.ex. om det är lågt i tak i pannrummet, kan man använda en böjlig axel som minimerar det erforderliga utrymmet ovanför pannan. Det finns två typer av böjliga axlar som kan levereras i olika längder.
Skärbrickor som reservdelar.
Fräsens skärbrickor, 4 st., finns som reservdelar, och kan lätt bytas om de skulle bli slitna med tiden.
Fördelar med rensotad panna. Rena rör i pannans konvektionsdel ger:
Högre verkningsgrad.
Mycket bättre eldningsekonomi.
Mindre miljöpåverkan.
Lägre temperatur i rökgaser och skorsten.

Böjlig axel

Om man inte har tillräckligt utrymme ovanför pannan, t.ex. om det är lågt i tak i pannrummet, kan man använda en böjlig axel som minimerar det erforderliga utrymmet ovanför pannan. Det finns två typer av böjliga axlar som kan levereras i olika längder.

Skärbrickor som reservdelar.

Fräsens skärbrickor, 4 st., finns som reservdelar, och kan lätt bytas om de skulle bli slitna med tiden.

Fördelar med rensotad panna. Rena rör i pannans konvektionsdel ger:

  • Högre verkningsgrad.
  • Mycket bättre eldningsekonomi.
  • Mindre miljöpåverkan.
  • Lägre temperatur i rökgaser och skorsten.