Logo of Kastrup & Genberg AB

Tyfon

Allmän information om renhållning med ljud

Renhållning med ljud bygger i princip på att man med ett högt ljudtryck får beläggningar i pannor och filter att lossna från en yta. När beläggningen lossnat kan den vidaretransporteras av gasströmmen och/eller gravitationskraften. Renhållning med ljud kan användas inom en mängd olika områden. Industriljudsändare har installerats i t ex kraft- och värmeverk, livsmedels- och kemiska industrier, på fartyg etc. Kastrup & Genberg AB är distributör för Kockum Sonics AB och marknadsför följande typer av Kockum Sonics ljudsändare:

Sonoforce

(Tyfon) industriljudsändare med hörbart ljud (175-360 Hz) som drivs med antingen tryckluft eller ånga.

Insonex

industriljudsändare med infraljud, d v s icke hörbart ljud, med frekvenser under 20 Hz. Infraljudets långa våglängd gör det möjligt att fylla en mycket stor volym med ljud. Insonex industriljudsändare drivs med tryckluft.

Exempel på tillämpning