Logo of Kastrup & Genberg AB

Luftstötlans

Luftstötlansen N1 är ett mycket effektivt tryckluftsdrivet verktyg för borttagning av beläggningar från ytor av olika slag. Luftstötlansen är idealisk för rengöring av värmeytor i pannor och economisers. Andra objekt som kan rensas är filter, värmeväxlare, fläktar, silos, gjutgods mm.

Luftstötlansen avger 4.500 höghastighetspulser per minut och manövreras enkelt med en avtryckare. Flera typer av förlängningsrör anpassade för olika ändamål kan anslutas.

Exempel på tillämpning i rökrörspannor: Anslut munstycket E9 till tätningskonan D1/D2. Stick in munstycket i tuben så att tätningskonan ligger an mot tubplattan. Låt luftstötlansen arbeta 2-4 sekunder. Inspektera tuben samt gör om operationen om det är nödvändigt. Klart!

b2020.png
b2120.png
principskiss.png