Logo of Kastrup & Genberg AB

Ferret

Ferretmaskinen arbetar sig själv igenom en tub utan att man skjuter på eller drar i slangen. Sotningsarbetet reduceras således till att man flyttar maskinen från tub till tub.

Maskinens hastighet kan regleras genom att man höjer eller sänker lufttrycket. Den mycket kraftiga rensningseffekten erhålls inte genom rotation utan genom en högfrekvent oscillation, d v s fram- och återgående rörelse. Vid ett tryck av ca 5,6 bar hos tryckluften är den tillförda effekten 736 Watt, d v s en hästkraft (typ Ferret 150 RH). Med samma höga effekt rensas varje tub i hela pannan.

Ferret i action
Odoo Members
Närbild på sotsugarmunstycke
Odoo Members
Sotning av oljeeldad panna med Ferret

I kombination med en industridammsugare kan en panna sotas utan att sotpartiklar kommer ut i omgivningen. Ferretmaskinens luftmotor arbetar med hög verkningsgrad varför luftförbrukningen är låg.

Före sotning med Ferret
Efter sotning med Ferret

"Vi har hittills levererat mer än 3 000 maskiner till nöjda kunder i Europa"

Det finns fyra typer av Ferretmaskiner för rörinnerdiametrar från 27 mm till 450 mm:

  • Ferret 200 för rör med innerdiameter > 60 mm
  • Ferret 150 RH för rör med innerdiameter > 42 mm
  • Ferret 125 RH för rör med innerdiameter > 34 mm
  • Ferret 90 för rör med innerdiameter > 27 mm

Till Ferretmaskinen har vi utvecklat en serie borstar, Wibrox®, som finns i olika hårdheter för praktiskt taget alla förekommande tubdimensioner.
Vi marknadsför även tillbehör såsom slangupprullare, industridammsugare etc.

Vi levererar vanligtvis Ferretmaskinen i färdiga set, några exempel visas på bilderna nedan, men kan naturligtvis även sätta samman en utrustning enligt önskemål.

Tillämpningsexempel

Olika varianter av alternativ 8

Alternativ 8, med fast monterad slangupprullare, kan levereras i tre varianter:

Utförande 8-1, utan fotventil för vertikala tuber.

Utförande 8-2, med fotventil för horisontella tuber.

Utförande 8-3, med fotventil för vertikala tuber.

Ferret maskinen kan kopplas direkt till en industridammsugare.

Välj rätt dammsugarmunstycke, Y5, Y10, Y15 eller Y20.

Om det inte finns någon rökgasfläkt efter pannan bör man använda ett dammsugarmunstycke i Y-serien kopplad till en industridammsugare. Det mesta av sotet i pannan hamnar då i en säck i industridammsugaren och man får en sluten hantering av sot och aska.

I bakre delen av munstycket, där slangen till Ferret maskinen går in, finns en utbytbar tätning.
Det finns speciella munstycken till maskinerna Ferret 90, Ferret 125 RH (Y10), Ferret 150 RH (Y5) samt Ferret 200 (Y20). Nedanstående skisser visar användningsområdet för de olika munstyckena.

Till Ferret 90

Till Ferret 125 RH

Till Ferret 150 RH

Till Ferret 150 RH

Till Ferret 200

Välj rätt vibrationsdämpare.

Om man inte använder Ferret maskinen med ett dammsugarmunstycke bör man ha ett vibrationsdämpande handtag mellan maskinen och slangen. Vi har utvecklat fyra typer av vibrationsdämpare, V280 B, V680 B, V480 C och V680 C. Figuren nedan visar vilka vibrationsdämpare som används till respektive maskin.

Felsökning & service

Kontakta oss för mer information om Ferret