Logo of Kastrup & Genberg AB

Panna med horisontella tuber

Ferret system med dammsugarmunstycke & industridammsugare

I pannor med horisontella tuber används en Ferretmaskin i kombination med ett dammsugarmunstycke och en industridammsugare. All sot och aska sugs direkt in i industridammsugaren och man får ett slutet, miljövänligt system. Pannan är biobränsleeldad.

Se Ferret i drift!