Logo of Kastrup & Genberg AB

Panna med vertikala tuber

Exempel på installation av Ferret tubrensningssystem

Denna panna med effekten 10 MW är biobränsleeldad och försedd med ett stort antal vertikala tuber. Två Ferretmaskiner är installerade i slangupprullare ovanför tubsatsen och maskinerna går automatiskt upp och ner i tuberna.