Logo of Kastrup & Genberg AB
Odoo image and text block

Kvalitets- och Miljöpolicy

2023-11-24

Kastrup & Genberg AB är ett ingenjörs- och handelsföretag som utvecklar och marknadsför produkter till pannor samt produkter för rengöring av rör. Vi utvecklar egna produkter samt är även agent och distributör för andra företag. Vår mest betydande miljöpåverkan kommer från rådgivning till kund.

Kvalitet för oss är att tillfredsställa våra intressenters krav, behov och förväntningar. Kvaliteten skall vara sådan att den utgör en väsentlig köpanledning för kunderna. Detta ska åstadkommas med relevanta och effektiva mål samt rutiner som säkerställs genom kontinuerliga uppdateringar och förbättringar.

Eftersom våra produkter bidrar till en avsevärd minskning av utsläpp från förbränningsanläggningar, samt ger lägre energiförbrukning genom en högre verkningsgrad, skall vi kontinuerligt förbättra våra produkter och föra ut dem på marknaden. Historiskt har våra produkter använts i större pannor, men vi utvecklar nu även miljöförbättrande produkter för mindre pannor. Vi skall även genom informativa instruktioner säkerställa att produkterna används på ett optimalt sätt.

Vi ska arbeta med marginal till gällande lagstiftning, såväl regionalt som internationellt.

Genom kontinuerlig information och fortbildning ska vi göra alla berörda parter medvetna om sina möjligheter att medverka till kvalitets- och miljömålsättningar i vår verksamhet.

Denna kvalitets- och miljöpolicy gäller för Kastrup & Genberg AB som medlem i Södertälje Kvalitets- och Miljögrupp.

Alexander Frygelius
Verkställande direktör
Kastrup & Genberg AB