Logo of Kastrup & Genberg AB

Sonoforce (Tyfon)

Felsökning & service

Denna serie ljudsändare är mycket driftsäkra och har egentligen bara en rörlig del, membranet. För att ljudsändarna alltid skall ge full effekt måste de dock få regelbunden service.

Symptom:
Ljudsändaren avger en hörbart lägre ljudeffekt.

Åtgärd:
Membranet kan vara slitet. Montera bort locket och kontrollera membranet.

Bild på slitet membran

Om det finns en nersliten "grav" i membranet måste membranet bytas. Byt samtidigt även packningen. Om ljudsändaren inte går bättre trots byte av membran måste lockets och husets toleranser kontrolleras (rätt mått finns i instruktionsboken). Vid eventuella frågor, kontakta Kastrup & Genberg. Om delarna måste svarvas om går det bra att skicka dem till:

Kastrup & Genberg AB
Övre Villagatan 28 B
SE-151 34 SÖDERTÄLJE

Symptom:
Ljudsändaren startar inte.

Åtgärd:
Ljudsändarens membran har spruckit och måste bytas. Alternativt kan membranet i magnetventilen ha skadats och måste bytas.


Symptom:
Det "pyser" från luftberedningsaggregatets filterdel, alternativt är filterdelen full av vätska.

Åtgärd:
Den automatiska dräneringsmekansimen fungerar inte och måste bytas. Denna dräneringsmekanism är att betrakta som en slitagedel och måste bytas med jämna mellanrum.


Observera:
Ljudsändarnas membran är att betrakta som en slitagedel och måste bytas med jämna mellanrum. - även om en ljudsändare går felfritt ett år bör man gå igenom den med en förebyggande service en gång per år. Kontakta Kastrup & Genberg.

Beställa reservdelar! Kontakta oss