Logo of Kastrup & Genberg AB

Syremätare

Felsökning & service

Syremätare av typen OC 2010 och OC 2010 LSU har en slitagedel som måste bytas med jämna mellanrum, sonden OS 2000 respektive OS 2014 LSU.

En kalibreringsinstruktion för syremätaren finns på annan plats på vår hemsida. Om syremätaren inte går att kalibrera, dvs. syremätarens display kan inte fås visa rätt efter kalibrering, är det troligt att sonden måste bytas. Den normala livslängden för en syresond är mellan 1-3 år beroende på bränsle m.m.

Om syremätarens elektronikdel utsätts för höga temperaturer kan komponenter i den med tiden åldras och behöva bytas ut. Kontakta oss för rådgivning. Om syremätaren behöver skickas in till oss för service lånar vi ut en syremätare av typ OC 2010 under tiden vi gör service så att inte pannan körs utan O2-styrning.

Det går bra att skicka syremätaren för reparation till:

Kastrup & Genberg AB
Övre Villagatan 28 B
SE-151 34 SÖDERTÄLJE